Milletimizin başı sağ olsun!

TAZİYENAME

Başta Cumhurbaşkanımız olarak hükümetimizin fevkalade ve ciddi gayretleri ile Ülkemizin maddi ve manevi gelişmede ve tekamülde; mazisine, tarihine ve şerefine yakışacak bir inkişaf kaydettiği bu zamanda, dahili ve harici hasımlarımızın ve ihanet şebekelerinin ittifakla bu aziz ve mübarek günde reva gördükleri terör hadiseleri, milletimizi ve bütün vicdan sahiplerini derinden üzmüş ve müteessir etmiştir.

Her ne şekilde ve nasıl olursa olsun, yapacakları bu gibi aşağılık ve sefil saldırılar; bizleri gaye ve hedefimizden vazgeçirmeyecek, birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecek ve bilakis millet olarak devletimizin ve hükümetimizin arkasında daha ciddi daha kenetleşmiş olarak durmamızı sağlayacaktır.

Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği olarak bütün sivil toplum örgütlerini ve kamu vicdanını bu kritik süreçte; ittihat ve ittifakla yekvücut hareket etmeye davet eder, bu elim olayları planlayanları lanetler, vefat edenlere Allah’tan rahmet diler, yaralananlara acilen şifalar ve geride kalanlara sabırlar temenni ederiz.

Tüm milletimizin başı sağ olsun, Devletimizin ve Hükümetimizin, bu terör şebekelerine karşı muvaffakiyeti için Allah’a dua, iltica ve niyaz ederiz.

Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği